• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Statystyki strony internetowej

Statystyki strony internetowej tworzone są w oparciu o dane przekazane z Referatu Informatyki . Obejmują rok kalendarzowy od stycznia do grudnia i opracowywane są w okresie comiesięcznym. Dane pozyskiwane są za pomocą programu „ Google Analytics”.

Załączniki

 1. Styczeń

  (docx) 0.02mb

 2. Luty

  (docx) 0.02mb

 3. Marzec

  (docx) 0.02mb

 4. Kwiecień

  (docx) 0.02mb

 5. Maj

  (docx) 0.02mb

 6. Czerwiec

  (docx) 0.02mb

 7. Lipiec

  (docx) 0.02mb

 8. Sierpień

  (docx) 0.02mb

 9. Wrzesień

  (docx) 0.02mb

 10. Październik

  (docx) 0.03mb

 11. Listopad

  (docx) 0.03mb

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 6 =
Link
7 + 6 =