• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Punkty Informacyjne

PUNKT INFORMACYJNY I


ADRES:

hol na parterze budynku przy Pasażu Rudowskiego 10
 

TELEFON:

tel. (44) 732 77 01,
 

CZYNNE:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 - 15.30,
wtorek 8.00 - 17.00
 

PUNKT INFORMACYJNY II

 

ADRES:

hol na parterze budynku przy ul. Szkolnej 28 (wejście A)

TELEFON:

tel. (44) 732 18 00
bezpłatna infolinia 0 800 241 251

CZYNNE:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 - 15.30,
wtorek 8.00 - 17.00

 

PUNKT INFORMACYJNY III

 

ADRES:

hol na parterze budynku przy ul. Szkolnej 28 (wejście B)
 

TELEFON:

tel. (44) 732 18 01,
 

CZYNNE:

poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00


INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁATWIANYCH SPRAW:

  • udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie Miasta,
  • udzielanie informacji pod bezpłatnym numerem infolinii 0 800 241 251,
  • udzielanie pomocy przy wypełnianiu formularzy,
  • wydawanie wniosków i kart informacyjnych,
  • wydawanie materiałów promocyjnych dotyczących Piotrkowa Trybunalskiego,
  • przyjmowanie korespondencji na dziennik podawczy,
  • przyjmowanie poczty elektronicznej (e-urzad@piotrkow.pl),
  • przygotowywanie ogłoszeń o wydarzeniach kulturalnych w mieście i okolicy,
  • wykonywanie usług ksero,

 

LISTA REALIZOWANYCH PROCEDUR:

Proszę określić gdzie leży problem:
9 + 3 =
Link
9 + 3 =