• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Stanowiska ds. praw jazdy

ADRES:


Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28 (wejście B), kolejka "A"
 

TELEFON:

Tel. (44) 732 18 13; 732 18 21
 

CZYNNE:

poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁATWIANYCH SPRAW:

 • Uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi,
 • Międzynarodowe prawa jazdy,
 • Wtórniki uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,
 • Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie,
 • Wymiana prawa jazdy na nowej generacji,
 • Zwrot zatrzymanego prawa jazdy,
 • Przywrócenie cofniętych uprawnień,
 • Wydanie prawa jazdy po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,
 • Wydanie prawa jazdy przed upływem orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów,
 • Przekazanie akt kierowcy po egzaminie negatywnym do wskazanego Ośrodka Ruchu Drogowego,
 • Wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnionych odpisów z akt ewidencyjnych Referatu Komunikacji.

LISTA REALIZOWANYCH PROCEDUR:

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 8 =
Link
7 + 8 =