• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Stanowisko ds. dowodów osobistych

STANOWISKO DS. DOWODÓW OSOBISTYCH

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28 (wejście B)
stanowisko F, parter
 

TELEFON:

tel. (44) 732-77-05
 

CZYNNE:

poniedziałek - piątek 8.00-17.00
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁATWIANYCH SPRAW:

  • Wyrabianie dowodu osobistego
  • Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych
  • Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
  • udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
  •  

LISTAREALIZOWANYCH PROCEDUR:


Uzyskaj dodatkowe informacje dotyczące dowodu osobistego 

Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 7 =
Link
5 + 7 =