• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

STANOWISKO DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ul. Szkolna 28 (wejście B), I piętro
Stanowisko I


TELEFON:

tel. (44) 732-77-02, wewnętrzny- 702
 

CZYNNE:

poniedziałek-piątek: 8.00 – 17.00,
 


INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁATWIANYCH SPRAW:

 • Przyjmowaniem wniosków dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej (CEIDG): wpisy, zmiany, zawieszenia, wznowienia, wykreślenia
 • Wydawaniem kopii dokumentów z archiwalnych zasobów ewidencji działalności gospodarczej.
 • Udzielaniem informacji w innych sprawach z zakresu zadań Referatu Spraw Obywatelskich:
  • zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy;
  • licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie:
   • przewozu osób samochodem osobowym,
   • pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
   • przewozu osób taksówką,
   • pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
  • zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne;
  • zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
  • stowarzyszeń zwykłych;
  • zgromadzeń publicznych.

LISTA REALIZOWANYCH PROCEDUR:

Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 2 =
Link
2 + 2 =