• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Stanowisko ds. ewidencji gruntów

ADRES:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28 (wejście A)
pok. 4 – parter,
 

TELEFON:

Tel. (44) 732 18 14
 

CZYNNE:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek  7.30-15.30,
wtorek  7.30-17.00.
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŁATWIANYCH SPRAW:

  • wydawaniem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,
  • przyjmowaniem zgłoszeń zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków,
  • wprowadzaniem zmian w ewidencji na podst. aktów notarialnych, ksiąg wieczystych, postanowień sądu,
  • odpowiadaniem na korespondencję dot. zapytań o ustalenie właściciela nieruchomości,
  • prowadzeniem rejestru cen i wartości nieruchomości.

LISTA REALIZOWANYCH PROCEDUR:


 

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 9 =
Link
8 + 9 =