• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Stanowisko ds. meldunkowych

STANOWISKO DS. MELDUNKOWYCH

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28 (wejście B)
Stanowisko G,  Parter
 

TELEFON:

tel. (44) 732 77 52
wewnętrzny -752


CZYNNE:

poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00.
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAŁATWIANYCH SPRAW:

 • Wydawanie zaświadczeń a akt ewidencji ludności o zameldowaniu na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
 • Udostępnianie danych osobowych osób zameldowanych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego
 • Zameldowanie na pobyt stały
 • Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
 • Zameldowanie cudzoziemców
 • Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego
 • Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy trwający ponad 6 miesięcy
 • Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
 • Zgłoszenie pobytu czasowego
 • Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

 


LISTA REALIZOWANYCH PROCEDUR:Łódzki Urząd Wojewódzki informuje, że 25 lipca 2016 r.  uruchomiona zostanie  internetowa rezerwacja wizyt osób chcących złożyć wnioski o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium RP, zaproszenia oraz zezwolenia na pracę.

Rezerwacji  należy dokonać na stronie www.rezerwacje.lodzkie.eu

Pierwsze wizyty zarejestrowane elektronicznie możliwe będą od dnia 1 sierpnia 2016 r.

Dla osób nieposiadających dostępu do Internetu uruchomiono odrębne stanowisku komputerowe (parter, przy ochronie).

Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 1 =
Link
7 + 1 =