• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Stanowisko ds. skarg i wniosków

ADRES

II piętro, pokój 243,
ul. Szkolna 28 (wejście B)


TELEFON

tel. (44) 732 18 90, wewnętrzny -890
 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW


poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 - 15.00
wtorek 9.00 - 17.00
 

Informacje dotyczące załatwianych spraw:

  • przyjmowanie skarg i wniosków od klientów Urzędu Miasta
  • przyjmowanie skarg i wniosków pod numerem telefonu (44) 732-18-90
  • informacje dotyczące procedur regulujących przyjmowanie skarg i wniosków
  • rozpatrywanie petycji wpływających do Urzędu Miasta

Lista realizowanych procedur 

Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 5 =
Link
8 + 5 =