• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Ułatwienia w załatwianiu spraw

Osoby głuche

Biuro Obsługi Mieszkańców  uprościło organizację obsługi w języku migowym, a tym samym ułatwiło komunikację w sprawach urzędowych osobom posługującym się tym językiem.

Dotychczas  należało wcześniej zgłosić taką potrzebę do Urzędu Miasta, obecnie dzięki wykorzystaniu systemu Wideotłumacza , obsługa taka jest możliwa bez uprzedzenia i przez niemalże cały czas pracy Urzędu tj. od godz. 8.00 do godz. 15.30.

Wideotelefon zainstalowano w jednym z pomieszczeń Punktu Informacyjnego na ul. Szkolnej 28 (wejście A) . Lokalizacja ta zapewnia wygodę i dyskrecję klientom Urzędu, ponadto jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Usługa tłumaczenia realizowana będzie przez certyfikowanych tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) i systemu językowo – migowego (SJM).


Zapraszamy do korzystania z nowej usługi.
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 8 =
Link
3 + 8 =