• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Wniosek o wydanie kopii/duplikatu dokumentu z ewidencji działalności gospodarczej.

Symbol:

DEL XXXI

Referat Ewidencji Ludności
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 02

1. Opłata skarbowa od każdej strony dokumentu poświadczanego za zgodność – 5 zł.
2. Opłatę można dokonać w kasach Urzędu Miasta lub bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta:
55 1560 0013 2322 6887 8000 0003.

Wniosek należy złożyć w Punkcie Informacyjnym przy ul. Szkolnej 28 (wejście „B”) lub przesłać na adres: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Do 7 dni.

Na postanowienie o odmowie wydania kopii-duplikatu dokumentu przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Odbiór dokumentu może nastąpić w jednej z dwóch form:

  • osobiście,
  • za pośrednictwem uprawnionego pracownika poczty.

art. 73  § 2 ustawy z dnia 14 czerwca  1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096).

Załączniki

  1. Wniosek

    (doc) 0.08mb

  • Referat: Referat Ewidencji Ludności
  • Kategoria: Działalność gospodarcza i przedsiębiorcy
  • Data publikacji: 2020-11-06
  • Data modyfikacji: 2020-11-13
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
5 + 5 =
Link
5 + 5 =