• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Udostępnianie danych historycznych z zasobów ewidencji działalności gospodarczej

Symbol:

DEL XXXII

Referat Ewidencji Ludności
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 02

1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie lub braku wpisu w ewidencji – 17 zł.
2. Opłatę można dokonać w kasach Urzędu Miasta lub bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta:
55 1560 0013 2322 6887 8000 0003.

Wniosek należy złożyć w Punkcie Informacyjnym przy ul. Szkolnej 28 (wejście „B”) lub przesłać na adres: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Do 7 dni.

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o żądanej treści przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia.

1. Odbiór zaświadczenia może nastąpić w jednej z dwóch form:

 • osobiście przez wnioskodawcę
 • za pośrednictwem uprawnionego pracownika poczty.
2. Uzyskanie ustnej informacji o przedsiębiorcach jest bezpłatne.

3. W przypadku braków formalnych wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i  złożenia w referacie prowadzącym sprawę.

 • art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096).

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.06mb

 • Referat: Referat Ewidencji Ludności
 • Kategoria: Działalność gospodarcza i przedsiębiorcy
 • Data publikacji: 2020-11-06
 • Data modyfikacji: 2020-11-13
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 5 =
Link
3 + 5 =