• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Udostępnienie informacji publicznej

Symbol:

DBI II

Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 30 35

Pobierz i wypełnij wniosek – DBI II

Wniosek możesz też dostać w Urzędzie Miasta.

1. Zazwyczaj usługa jest bezpłatna.
2. Usługa może być płatna, jeśli Urząd Miasta poniesie dodatkowe koszty, żeby ją przygotować. Do 14 dni od złożenia wniosku dostaniesz informację, ile zapłacisz. Wysokość opłaty nie będzie wyższa niż koszty, które poniesie Urząd Miasta.  Opłaty możesz dokonać w kasach Urzędu Miasta lub przelewem na rachunek bankowy, określając przedmiot opłaty. Szczegóły dotyczące opłaty znajdziesz w informacji, która zostanie do Ciebie wysłana.

Wniosek możesz złożyć w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta:
• Pasażu K. Rudowskiego 10,
• ul. Szkolna 28 (wejście A, B).

Wniosek możesz również przesłać na adres Urzędu Miasta:
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż K. Rudowskiego 10
97 – 300 Piotrków Trybunalski,

lub wysłać online przez ePUAP.

1. Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Urząd Miasta informuje w tym terminie o powodach opóźnienia. Wyznacza termin w jakim udostępni informację. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Od wydanych w toku postępowania o udostępnienie informacji publicznej rozstrzygnięć, przysługują następujące środki zaskarżenia:

1. na postanowienie o pobraniu opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Urzędu Miasta w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia
2. do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego
3. odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

1. Udostępnić na wniosek można informację publiczną, która nie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
2. Informację możesz odebrać osobiście lub wyślemy ją na wskazany przez Ciebie adres.

• art.   10  ust. 1  ustawy  z  dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej.

Załączniki

  1. Wniosek

    (docx) 0.02mb

  • Referat: Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji
  • Kategoria: Informacja publiczna
  • Data publikacji: 2020-10-12
  • Data modyfikacji: 2020-11-16
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
8 + 2 =
Link
8 + 2 =